ENG: Update of of Cannabis and its medical use

Update of of Cannabis and its medical use

This update of cannabis and its medical use was commissioned by the Secretariat of the Expert Committee on Drug Dependence, Department of Essential Medicines and Health Products, World Health Organization.
This documentis not a comprehensive review of the literature on cannabis, but a summary of the current status of the field and a framework to incorporate new information as it arises.

Detta är publicerat på WHO och skriven av Professor Bertha K. Madras.
För att fortsätta läsa, klicka här.

”Bort med knarket från Sverige!”

Det var under rubriken lag och ordning i debatten som statsminister Stefan Löfven tog upp ämnet droger. Här finns en sammanfattning på Drugnews.

”Statsminister Stefan Löfvens (S) utspel i partiledardebatten om droger som ett gissel i samhället välkomnas av Sven-Olov Carlsson, projektledare i nykterhetsrörelsens samarbete för lyfta narkotikafrågan.”

Läs vår egna Sven-Olovs svar på detta på denna länk.

Nio principer för framtida svensk narkotikapolitik

1. Narkotikapolitiken ska baseras på kunskap och humanitet

2. Förebyggande arbete är grunden

3. Lägre bruk ger mindre skadeverkningar

4. Narkotikabruk är inte bara upp till den enskilde

5. Det ska vara lätt att få vård

6. Drogfrihet det långsiktiga målet

7. Vård är bara första steget – vägen mot återhämtning är lång

8. Samhällets reaktioner måste anpassas till människan

9. Den narkotikarelaterade dödligheten måste minska

För att läsa hela dokumentet, ladda ner det här.

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Styrelsen 2017-04-11

Cannabis – fakta och myter

Kunskapsseminarium ”Cannabis – fakta och myter”
onsdagen den 10 maj 2017

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor (SLAN) inbjuder i samarbete med NBV till det första i en serie av kunskapsseminarier gällande narkotika och narkotikapolitik. Ämnet för det första seminariet är
”CANNABIS – FAKTA OCH MYTER”.Huvudföreläsare är Pelle Olsson som är författare, frilansreporter och flitigt anlitad föreläsare. 
I samband med seminariet kommer även SLANs och NBVs narkotikapolitiska satsning ”Prevent, don’t promote” att presenteras.
Seminariet genomförs onsdagen den 10 maj 2017 klockan 13.00-16.00 och äger rum på Princess Hall, Dag Hammarskjölds väg 14, Stockholm.
Målgrupp för seminariet är NBVs och SLANs medlemsorganisationer samt nätverket ”Folkrörelser mot Droger”.

För planeringen är det nödvändigt med en föranmälan om deltagande. Vi vill ha din anmälan senast den 2 maj 2017.
Anmäl dig enkelt via denna länk: http://bit.ly/kunskapsseminarium